TEXTOS

Anterior
Volver al inicio
Siguiente


Doina Ioanid, poeta rumana                                                          Los siguientes poemas fueron traducidos al español por Karina Picó Catalí 

 

 

 

Cuando te conocí­, podrí­a haber sido una heroí­na (tení­a madera, de verdad), justo antes de cumplir los 25. Me habrí­a marchado una noche de invierno llevando a rastras mi armadura. Pero cada dí­a que pasaba junto a ti, mi valentí­a iba desapareciendo, hasta que entendí­ que la cobardí­a no es más que un tipo de amor. Y entonces sentí­ pena por los héroes.

 

***

 

Cí¢nd te-am í®ntí¢lnit, aÈ™ fi putut fi o eroină (aveam stofă, zău), chiar í®nainte de a fi í®mplinit 25 de ani. AÈ™ fi plecat í®ntr-o seară de iarnă, tí¢rí¢nd í®n urma mea armura. Dar cu fiecare zi petrecută lí¢ngă tine, curajul meu scădea, pí¢nă cí¢nd am í®nÈ›eles că laÈ™itatea nu e decí¢t o formă de dragoste. Și atunci mi s-a făcut milă de eroi.

 

 

 

Envuelta en pañuelos de seda, espero en los confines del mundo como una niña buena. Y me sienta bien ser buena. Pero es que mi sangre no es tan buena como yo, ni tampoco lo son mis dedos empapados de tinta. Me repito a mí­ misma que he crecido, pongo cara seria y voy al trabajo, pero no veo la hora de volver a casa, que me quites suavemente los pañuelos (con la paciencia de un negociante de Damasco), que me des otro nombre y que me hables de nuestros cuerpos unidos, más hermosos que el Adriático.

 

***

 

íŽnfășurată-n baticuri, stau cuminte la marginea lumii. Și cuminÈ›enia mă prinde bine. Numai că sí¢ngele meu nu e la fel de cuminte ca mine, nici degetele mele muiate-n cerneală. íŽmi spun c-am crescut, í®mi compun o mutră serioasă È™i merg la serviciu, dar abia aÈ™tept să mă í®ntorc acasă, să mă desfaci uÈ™or din baticuri (cu răbdarea unui neguțător din Damasc), să-mi dai alt nume È™i să-mi vorbeÈ™ti despre trupurile noastre í®mpreunate, mai frumoase decí¢t Adriatica.

 

 

 

Y cuando floto a la deriva en las aguas turbias del dí­a a dí­a, te veo en algún lugar de la superficie. Más allá de la palidez de tu cara, más allá de un cuerpo que la noche empieza a morder – la fuerza con la que me atraes hacia ti y vences mis miedos, penetrándome como un ancla antigua.

 

***

 

Și cí¢nd plutesc í®n derivă í®n apele tulburi de zi cu zi, te zăresc undeva la suprafață. Dincolo de paloarea feÈ›ei È™i de trupul din care seara a í®nceput să muÈ™te – forÈ›a cu care mă atragi spre tine È™i-mi í®nvingi teama, pătrunzí¢nd í®n mine ca o ancoră veche.

 

 

 

íšltimamente todo el mundo me pregunta qué he estado haciendo, qué tengo pensado hacer, y yo no sé qué contestar. Invento algo a toda prisa, finjo tener proyectos, pequeños y grandes, aunque de sobra sé que mis esfuerzos son en vano. Que solo mi tristeza ha sobrevivido. La misma que zarandea mi cuerpo de aquí­ para allá, que me sirve de vez en cuando un vaso de ginebra, me viste y me abandona en el mundo. Mi tristeza corrompida, que me vende y me compra con un solo roce. Mi tristeza, un bizcocho fallido. La tristeza de la que nacen mis dí­as.

 

***

 

íŽn ultima vreme, toată lumea mă í®ntreabă ce-am mai făcut, ce voi face, iar eu nu ÅŸtiu ce să răspund. Inventez ceva la repezeală, mă prefac a avea planuri ÅŸi mai mărunte ÅŸi mai măreÅ£e, deÅŸi ÅŸtiu bine că toate sforţările mele n-au nici un rost. Căci numai tristeÅ£ea mi-a supravieÅ£uit. Åži ea í®mi poartă trupul í®ncoace ÅŸi í®ncolo, í®mi toarnă din cí®nd í®n cí®nd un pahar de gin, mă í®mbracă ÅŸi-mi dă brí®nci í®n lume. TristeÅ£ea mea destrăbălată, care mă vinde ÅŸi mă răscumpără cu o singură atingere. TristeÅ£ea mea, ÅŸtrudel ratat. TristeÅ£ea din care mi se nasc zilele.

 

 

 

He frotado mi piel con agujas de pino, con corteza de árbol y serrí­n, con polvo y arena. He frotado mi piel hasta hacerla sangrar para escapar de todo lo aprendido hasta hoy. Así­ descubriré qué quiero en verdad, porque un cacho de carne ensangrentado no puede mentir. Y un grito bajo la lluvia ácida tampoco.

 

***

 

Mi-am frecat pielea cu ace de brad, cu scoarţă de copac ÅŸi rumeguÅŸ, apoi cu ţărí®nă ÅŸi nisip. Mi-am frecat pielea pí®nă la sí®nge, ca să scap de tot ce-am í®nvăţat pí®nă acum. AÅŸa voi putea afla ce-mi doresc cu adevărat, pentru că boÅ£ul ăsta de carne í®nsí®ngerată nu poate minÅ£i. Nici urletul de sub ploaia acidă.

 

 

 

Con el corazón en la mano, recorrí­ la ciudad pisando la primera nieve del año. Y mi corazón, rociado con vino y vinagre, seguí­a pudriéndose al ritmo de mis 37 años, mientras las urracas se agolpaban en el hombro del tamborilero. Los huesos solos no me podí­an salvar. Ni siquiera tu nombre, Argentina, tierra prometida. Solo un gran perro amarillo se apiadó de mí­, se acercó humildemente y se comió mi corazón, sin prisa. Luego se fue, alejándose hacia el horizonte como un inmenso girasol.

 

***

 

Cu inima í®n mí®nă, am mers prin oraÅŸ, păşind pe prima zăpadă din anul ăsta. Åži inima mea, stropită cu vin ÅŸi oÅ£et, continua să putrezească í®n ritmul celor 37 de ani, í®n timp ce coÅ£ofenele se adunau pe umărul toboÅŸarului. Oasele singure nu mă puteau salva. Nici numele tău, Argentina, pămí¢nt al făgăduinÅ£ei. Numai un cí¢ine mare ÅŸi galben s-a í®ndurat de mine, a venit spăşit ÅŸi mi-a mí¢ncat inima, fără grabă. Apoi a plecat, s-a í®ndepărtat spre orizont ca o imensă floarea-soarelui.


Noticia Biográfica


Doina Ioanid (1968, Bucarest) es una escritora, traductora y periodista rumana. Egresada de la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest, especialidad en Estudios culturales franceses, debutó en el volumen colectivo Ferestre ’98 de la revista Cuví¢ntul. Su debut individual fue en el aí±o 2000 con el volumen de poesí­a en prosa Duduca de marÈ›ipan (2000), al que siguieron E vremea să porÈ›i cercei (2001), Cartea burÈ›ilor È™i a singurătății (2003), Poeme de trecere (2005), Ritmuri de í®mblí¢nzit aricioaica (2010) y Cusături (2014). Sus poemas se han traducido al francés, húngaro, turco, esloveno, búlgaro, croata, neerlandés e inglés. Actualmente es secretaria general de redacción en el periódico Observator Cultural.Articulos relacionados